Czy Stany Zjednoczone są nadal supermocarstwem?

Czy Stany Zjednoczone są nadal supermocarstwem?

Podczas gdy silny globalny wzrost gospodarczy końca XIX i początku XX wieku napędzany był częściowo przez dwie pierwsze fazy industrializacji i rewolucji transportowej w Europie Zachodniej, kolejne wojny na starym kontynencie osłabiły wzrost gospodarczy i kraje europejskie. Od tego czasu globalizacja dała impuls do globalnego wzrostu gospodarczego, jednocześnie doprowadzając Stany Zjednoczone do uzyskania statusu supermocarstwa globalnego.

Czym jest globalizacja?

Globalizacja to przede wszystkim kontakty handlowe pomiędzy różnymi częściami świata. Przepływy te mogą polegać na wymianie towarów, kapitału, usług, ludzi lub informacji. Wszystko to było możliwe dzięki poprawie środków komunikacji, rewolucji kontenerowej, bardzo niskim kosztom transportu morskiego, rosnącej liberalizacji handlu  oraz deregulacji przepływów finansowych pomiędzy krajami.

Od lat 90-tych globalizacja przyspieszyła, wraz z upadkiem ZSRR, rozwojem Internetu, utworzeniem Światowej Organizacji Handlu  oraz regionalnymi umowami o wolnym handlu, takimi jak NAFTA, co przyczyniło się do tego przyspieszenia.

Wraz z pierwszą wojną światową Stany Zjednoczone szybko stały się wiodącym ośrodkiem gospodarczym na świecie.

W 1945 r. Stany Zjednoczone utrzymywały w posiadaniu ⅔ światowe zapasy złota i odpowiadały za 50% światowej produkcji. Nowy światowy porządek gospodarczy został zorganizowany przez USA, a ich waluta – dolar amerykański, czyli USD – stała się walutą handlu międzynarodowego. Wall Street w Nowym Jorku stała się gospodarczym i finansowym sercem świata.

Co uczyniło Stany Zjednoczone wyjątkowym supermocarstwem?

Amerykański model demokratyczny, kapitalistyczny i liberalny, a także amerykański styl życia rozprzestrzenił się na świat niekomunistyczny, dzięki planowi Marshalla (1947) i rozwojowi międzynarodowych firm.

Pod koniec XX wieku pojawienie się środków masowego przekazu i rewolucja internetowa dały Amerykanom możliwość wywierania jeszcze większego wpływu na cały świat.

Wraz z rozwojem masowej konsumpcji, który rozpoczął się w latach 50-tych, wiele produktów amerykańskich pojawiło się na innych rynkach. Niektóre produkty są obecnie integralną częścią życia wielu Europejczyków, Azjatów i Amerykanów Południowych, jak karta Visa, odzież sportowa jak Nike, napoje bezalkoholowe jak Coca-Cola, fast foody jak McDonald’s, a także amerykańska muzyka, kino, uniwersytety itp.

Ten niezaprzeczalny wpływ kulturowy, nazywany “miękką siłą”, jest ogromnym źródłem wpływów dla USA na całym świecie. Ta “miękka siła” pośrednio wpływa i pozytywnie kształtuje obraz USA w oczach innych krajów. Ta władza sprawia, że przyjęcie amerykańskiego punktu widzenia jest o wiele bardziej smakowite dla innych krajów, a wszystko to bez potrzeby użycia siły czy groźby.

Oprócz “miękkiej siły” istnieje również “moc twarda”, charakteryzująca się hegemonią gospodarczą, postępem technologicznym (technologia informacyjna, jądrowa, podbój kosmosu) oraz pierwszorzędna władza wojskowa i dyplomatyczna, która umożliwia narzucenie woli i władzy Stanów Zjednoczonych reszcie świata siłą lub zastraszeniem.

Zobacz również: Czym są REIT’y – Social.Estate