Jak odgraniczyć niebezpieczne miejsca

Jak odgraniczyć niebezpieczne miejsca

Na budowie, w miejscu działania służb lub w trakcie naprawy pojawia się zazwyczaj konieczność odizolowania i zabezpieczenia obszaru, na którym przeprowadza się czynności. Często zdarza się, że miejsce to jest w zasięgu osób postronnych mogących świadomie bądź nieświadomie wkroczyć na teren, utrudniać pracę lub stworzyć zagrożenie przede wszystkim dla samych siebie. Jest to szczególnie ważne, zważywszy na fakt, że bezpieczeństwo takich osób jest ważnym aspektem przepisów BHP. Prace budowlane polegają często na dokonywaniu głębokich wykopów, które muszą być odpowiednio oznakowane. Niebezpieczne może być też przebywanie w rejonie budynku, w którym odbywa się remont. Jeśli prace przeprowadzane są na dużej wysokości istnieje duże ryzyko, że na potencjalnych przechodniów mogą spadać zarówno celowo, jak i nieintencjonalnie zrzucone przedmioty, takie jak kawałki gruzu czy narzędzia.

Zobacz: taśmy ostrzegawcze – PTS Rabka

Zabezpieczeń potrzebują też służby, w tym choćby policja. Powszechną praktyką w przypadku miejsc zbrodni czy wypadków jest odizolowanie przestrzeni i zablokowanie do niej dostępu. Wiąże się to z tym, że osoby nieuprawnione mogą naruszyć i zniszczyć ślady świadczące o przebiegu kolizji lub przestępstwa. Również służby i firmy przeprowadzające różnego rodzaje interwencje i naprawy mogą potrzebować tymczasowego wydzielenia obszaru pracy.

We wszystkich tych przypadkach stosuje się rodzaj wstęgi przymocowanej do dowolnych punktów występujących na danej przestrzeni. Wytycza ona granicę, której przekraczanie jest zakazane. Producent taśm ostrzegawczych, jak nazywają się te elementy zabezpieczające, umieszcza informację o możliwym miejscu ich przeznaczenia najczęściej na ich opakowaniu. W budownictwie i służbach wykorzystuje się te o kolorze czerwonym, a w takich sytuacjach, jak naprawa sieci wodociągowych czy systemów gazowych – o kolorze niebieskim. Istnieje jeszcze zabezpieczenie czarno-żółte. Jego zastosowanie jest dość specyficzne. Najczęściej przykleja się je do przedmiotów, których nie wolno używać lub nawet dotykać.