Zabawki edukacyjne – chwyt reklamowy?

Zabawki edukacyjne – chwyt reklamowy?

Gry i zabawki mają wartość dla rozwoju dzieci, której nie należy lekceważyć. Większość ekspertów nie kwestionuje związku między umiejętnościami szkolnymi a zabawą. Nie powinno zatem dziwić, że producenci zabawek starają się, gdy tylko jest to możliwe, reklamować swoje produkty jako zabawki edukacyjne dla dzieci. Czasami jest to z pewnością całkowita prawda, ale od czasu do czasu jest to zwykły chwyt reklamowy.

Popyt na zabawki edukacyjne dla dzieci

 

Ze wzmożonych wysiłków marketingowych można wyciągnąć wniosek, że zabawki edukacyjne dla dzieci są szczególnie cenione przez rodziców i dzieci, dlatego takie wysiłki są warte zachodu.

Tematy „gier edukacyjnych” i „zabawek edukacyjnych” są głęboko zakorzenione w świadomości rodziców. Jest ogromne zapotrzebowanie, a rynek aż pęka w szwach od propozycji.

 

Nauka przez zabawę

 

Dzieci uczą się przez zabawę. I to na każdym etapie jej dzieciństwa. Na początku jest to dość oczywiste, ponieważ spędzają większość czasu na zabawie. Jeśli nie poprzez zabawę, to w jaki sposób miałyby się uczyć? Nauka przez zabawę jest głównym elementem rozwoju dziecka. Tym sposobem, dzieci wchodzą w kontakt z nowymi bodźcami i problemami, a tym samym z nowymi strategiami ich przetwarzania i rozwiązywania. Poprzez zabawę dzieci nabywają specjalnych kompetencji w obchodzeniu się ze środowiskiem i wywieraniu wpływu na nie.

 

Etapy rozwoju

 

Dzieci przechodzą przez różne fazy rozwoju. Każda z tych faz może być określona przez nabycie pewnych umiejętności i zdolności oraz przez to, do czego dzieci są zdolne poznawczo i fizycznie. W związku z tym, do każdego wieku można dostosować odpowiednie zabawki.

To bardzo ważne, żeby dzieci korzystały z zabawek przeznaczonych dla ich kategorii wiekowej.

Równie istotne jest aby wybierać zabawki zgodne z zainteresowaniami dzieci.

 

Co to są zabawki edukacyjne?

 

Zabawki edukacyjne to bardzo szeroka definicja. Prawie każdą zabawkę można by zaklasyfikować jako zabawkę edukacyjną. Tę definicję można też zastosować do przedmiotów, które ogólnie nie nie są nazywane zabawkami (kamienie, którymi bawi się dziecko, patyki, pudła itp.).

Tak często rodzice pojmują pojęcie „ zabawki edukacyjne”.

Jednak istnieje też definicja fachowa, zgodnie z którą zabawki edukacyjne „to wszystkie te formy, za pomocą których dzieci uczą się znaków, terminów i faktów”.